• Δημήτρης Καμίλλος

Τα Chakras και το Δέντρο της Ζωής


Το Δέντρο της Ζωής είναι ένα ιερογλυφικό που χρησιμοποιείται συχνά στην Kabbalah βάσει του οποίου ο μύστης έχει "χαρτογραφημένους" τα στάδια που περνάει όταν αρχίζει την ανέλιξή του προς τους Θείους Κόσμους. Αυτό το καταπληκτικό ιερογλυφικό έχει μια μοναδική ιδιότητα να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μονοπάτι κι αν ακολουθεί κανείς και να βοηθά στην περεταίρω κατανόηση και εμβάθυνση.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τις αντιστοιχίες του με το σύστημα των chakras στο ανθρώπινο σώμα.


Η ενέργεια καθώς ρέει στο σώμα, όπως σε μια μπαταρία, έχει κάποια σημεία στα οποία περιδινείται δηλαδή περιστρέφεται. Αυτά τα σημεία, σε έναν διορατικό που έχει την Όραση, μοιάζουν με τροχούς που γυρνάνε εξού και η ονομασία chakras που σημαίνει "τροχός". Στο ανθρώπινο σώμα εντοπίζονται 7 βασικά που βρίσκονται το πρώτο στη βάση της σπονδυλικής στήλης, το δεύτερο στα αναπαραγωγικά όργανα, το τρίτο περίπου λίγο πιο πάνω από τον αφαλό (ηλιακό πλέγμα), το τέταρτο στο ύψος της καρδιάς, το πέμπτο στον λαιμό, το έκτο λίγο πιο πάνω και ανάμεσα στα μάτια (τρίτο μάτι) και το έβδομο στην κορυφή του κεφαλιού όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά. Υπάρχουν και άλλα όπως αυτό που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια μας όταν στεκόμαστε όρθιοι και λέγεται "το άστρο της γης".


Δεξιά βλέπουμε το Δέντρο της Ζωής. Σε άλλο άρθρο θα μιλήσουμε ακριβώς για το τι είναι η κάθε σφαίρα - Σεφίρα. Προς το παρόν αρκεί να ξέρουμε πως με αρχή το Κέτερ (Στέμμα) που βρίσκεται στην κορυφή, κάθε Σεφίρα εκπορεύεται από την προηγούμενη με τη σειρά που φαίνεται στους αριθμούς πάνω στην εικόνα μέχρι να φτάσουμε στο Μαλκούτ (Βασίλειο). Οι Σεφίρες είναι θείες εκπορεύσεις, "κινήσεις" και "εκδηλώσεις" που κάνει το Θείο μέχρι να σχηματίσει και την τελευταία εκδήλωση που είναι ο υλικός κόσμος (Μαλκούτ). Με άλλα λόγια το Δέντρο της Ζωής είναι ο Θεός εκδηλωμένος. Κάθε Σεφίρα είναι και ένας "κόσμος" με διάφορες αντιστοιχίες. Μια από αυτές είναι η πλανητική, έχουμε

 • Μαλκούτ (Βασίλειο)- Γη

 • Γεσούντ (Θεμέλιο) - Σελήνη

 • Χοντ (Δόξα) - Ερμής

 • Νετζάχ (Νίκη) - Αφροδίτη

 • Τίφαρετ (Ομορφιά) - Ήλιος

 • Γκεβούρα (Αυστηρότητα) - Άρης

 • Χέσεντ - Δίας

 • Μπίνα - Κρόνος

Οι άλλες δύο δεν συνδέονται με κάποιον πλανήτη παρά η Χόκμα με τον Ζωδιακό Κύκλο και το Κέτερ με το Ουράνιο Στερέωμα. Θα προσέξατε ήδη ίσως πως υπάρχει και μια Σεφίρα χωρίς αριθμό ή όνομα και κάπως "κρυμμένη", αυτή είναι η Ντάαθ.


Στην εικόνα αριστερά βλέπουμε την αντιστοιχία του Δέντρου της Ζωής πάνω στο σώμα. Η αντιστοιχία γίνεται στο πίσω μέρος γιατί έχει σημασία ποιες Σεφίρες αντιστοιχούν στο αριστερό και το δεξί τμήμα του σώματός μας. Η δεξιά στήλη του Δέντρου που αποτελείται από τις Σεφίρες Χόκμα, Χέσεντ και Νετζάχ θεωρείται αρσενική - γιαν και πηγαίνει στο δεξί μας μέρος ενώ η αριστερή που αποτελείται από τις Σεφίρες Μπίνα, Γκεβούρα και Χόντ θηλυκή - γιν και πηγαίνει στην αριστερή. Αυτή είναι μια από τις πολλαπλές αναγνώσεις του Δέντρου.

Η παραδοσιακή λοιπόν αντιστοιχία έχει ως εξής:

 • Κέτερ - κορυφή του κεφαλιού

 • Χόκμα/Μπίνα - δεξί και αριστερό μέρος του κεφαλιού

 • Ντάαθ - λαιμός

 • Χέσεντ/Γκεμπούρα - δεξιός και αριστερός ώμος/χέρι

 • Τίφατερ - κέντρο του στήθους και λίγο πιο κάτω

 • Νετζάχ/Χόντ - δεξί και αριστερό πόδι

 • Γεσούντ - αναπαραγωγικά όργανα

 • Μαλκούτ - ανάμεσα στα πόδια


Η αντιστοιχία με τα chakras έχει δύο αναγνώσεις τις οποίες θα αναφέρουμε εδώ και ο καθένας μπορεί να πειραματιστεί για να δει τι του ταιριάζει. Και οι δύο έχουν ενδιαφέρον.

Η πρώτη είναι:

 • Κέτερ - 7ο - κορυφή του κεφαλιού

 • Χόκμα/Μπίνα - 6ο - τρίτο μάτι

 • Ντάαθ - 5ο - λαιμός

 • Χέσεντ/Γκεμπούρα - 4ο - καρδιά

 • Τίφαρετ - 3ο - ηλιακό πλέγμα

 • Νετζάχ/Χόντ - 2ο - γεννητικά όργανα

 • Γεσούντ - 1ο - βάση σπονδυλικής στήλης

 • Μαλκούτ - chakra του άστρου της γης

Και η δεύτερη:

 • Κέτερ - 7ο - κορυφή του κεφαλιού

 • Χόκμα/Μπίνα - 6ο - τρίτο μάτι

 • Χέσεντ/Γκεμπούρα - 5ο - λαιμός

 • Τίφαρετ - 4ο - καρδιά

 • Νετζάχ/Χόντ - 3ο - ηλιακό πλέγμα

 • Γεσούντ - 2ο - γεννητικά όργανα

 • Μαλκούτ - 1ο - βάση σπονδυλικής στήλης

Παρατηρήσεις

Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι πως στο δεύτερο λείπει η Σεφίρα Ντάαθ καθώς και το chakra του άστρου της γης. Στο 2ο σύστημα επίσης η Σεφίρα Γεσούντ πηγαίνει στα γεννητικά όργανα πράγμα που ταιριάζει με τη φύση της αν σκεφτούμε ότι αντιστοιχεί στη Σελήνη που έχει σχέση με το νερό και τη γέννηση. Επίσης η Σεφίρα Τίφαρετ φαίνεται να ταιριάζει τόσο με το 4ο που είναι η καρδιά όσο και με το 3ο το ηλιακό πλέγμα καθώς η Τίφαρετ αντιστοιχεί με τον Ήλιο.

Έχει επίσης ενδιαφέρον πως και στα δύο συστήματα στο τρίτο μάτι υπάρχουν η Χόχμα (Σοφία) και η Μπίνα (Κατανόηση) δηλαδή δυο λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα με αυτό όταν ανοίξει. Στο πρώτο σύστημα επίσης, στο chakra της καρδιάς, αντιστοιχούν το Χέσεντ (Έλεος) και η Γκεμπούρα (Αυστηρότητα) δύο έννοιες που και πάλι σχετίζονται με την καρδιά γιατί όταν αυτό το chakra υπερλειτουργεί, δείχνουμε έλεος και αγάπη χωρίς διάκριση ενώ όταν υπολειτουργεί είμαστε άτεγκτοι. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στο Δέντρο οι δυο στήλες αριστερά και δεξιά εκφράζουν τη διττότητα, τα δυο άκρα ενώ η μεσαία στήλη (που αποτελείται από το Κέτερ, την Ντάαθ, την Τίφαρετ, το Γεσούντ και το Μαλκούτ) εκφράζει την ισορροπία.

Προσωπικά προτιμώ έναν συνδυασμό των δύο συστημάτων όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα όπου οι Σεφίρες Νετζά και Χόντ τοποθετούνται κοντά στη Γεσούντ η οποία και φυσικά αντιστοιχεί στο 2ο chakra που σχετίζεται με το νερό και την αναπαραγωγή.

Μπορεί κανείς να ερευνήσει και να πειραματιστεί με τον οραματισμό για να δει πως νιώθει τις ενέργειες της κάθε Σεφίρα στο σώμα του. Περισσότερα θα γίνουν κατανοητά σε επόμενο άρθρο όπου θα κάνουμε εισαγωγή στα Σεφιρώθ.


Να έχετε μια ζωή γεμάτη Φως!


#kabbalah


110 προβολές0 σχόλια
Πανδώρα

Η Πανδώρα έχει σαν σκοπό μέσα από τις υπηρεσίες της Αστρολογίας, της Kabbalah και του Angelic Reiki™ να βοηθήσει τον καθένα να έρθει σε επαφή με την Ψυχή του και να εκδηλώσει στον κόσμο τη μοναδική αποστολή του.​​
 

Στοιχεια επικοινωνίας

Email : pandorastrology@gmail.com

Τηλ:  6949817622

Ακολουθήστε μας!

 • Instagram
 • Facebook Social Icon
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα σεμινάρια και τις δράσεις μας μέσω email!

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com