• Δημήτρης Καμίλλος

Imbolc το φεστιβάλ της Φωτιάς!

Ενημερώθηκε: 27 Μαρ 2020


Το Sabbat της Imbolc είναι αφιερωμένο στη θεά Brigid. Η Brigid/Brighid/Bridged είναι θεότητα της Ιρλανδίας μέλος των Tuatha Dé Danann οι οποίοι θεωρούνται από την Ιρλανδική μυθολογία ότι έφτασαν στην Ιρλανδία με ιπτάμενα πλοία και εκτόπησαν μια προγενέστερη κακή φυλή, τους Fomorians.

Η Brigid θεωρείται θεά της θεραπείας, της ποίησης και της σιδηρουργίας. Πάντα είχα την απορία πως συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είχαν δώσει τόσες ετερόκλητες ιδιότητες σε αυτή τη θεά! Τα πράγματα όμως ξεκαθαρίζουν αν σκεφτεί κανείς το σύμβολο της Brigid που είναι η φωτιά.

Στο επάγγελμα του σιδηρουργού, η φωτιά παίζει τον βασικό ρόλο. Είναι μέσω αυτής που το σίδερο μαλακώνει και έτσι ο σιδηρουργός μπορεί να το σφυρηλατήσει και να του δώσει το σχήμα που θέλει. Έτσι λοιπόν το επάγγελμα αυτό θεωρήθηκε από τα αρχαία χρόνια σαν μαγικό διότι η φωτιά μετασχηματίζει, μεταστοιχειώνει. Η σύνδεση λοιπόν της Brigid με αυτό το επάγγελμα δηλώνει πως η θεά μέσα από τη φλόγα έχει τη δύναμη να μεταστοιχειώσει τον χαρακτήρα μας. Στη φωτιά της καίμε την προσωπικότητα και όπως το σίδερο τη σφυρηλατούμε αργά και προσεκτικά με αποφασιστικά "χτυπήματα" ώστε να αποκτήσει το σχήμα που θέλουμε, το σχήμα της ψυχής μας. Έτσι η Brigid είναι η θεά της μεταστοιχείωσης.


Η φωτιά επίσης παίζει βασικό ρόλο στη θεραπεία. Με τη φωτιά μπόρεσε ο άνθρωπος να μαγειρέψει και άρα να τρώει καλύτερα και πιο σωστά και με τη φωτιά φτιάχνουμε τα θεραπευτικά πιώματα από την αρχαιότητα. Η θερμότητά της επιτρέπει στα υλικά να αναμειγνύονται. Έτσι η θεά μέσω της φωτιάς είναι η θεά της θεραπείας.

Τέλος η φωτιά αυτή είναι το πυρ του πνεύματος που εμπνέει κάθε άνθρωπο όταν ακούει την ψυχή του. Αυτή η έμπνευση (Awen στα κέλτικα από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα -uel που σημαίνει "φυσώ") είναι από τον κόσμο του πνεύματος και κάνει τους ανθρώπους να δημιουργούν, να ασχολούνται με τις τέχνες αλλά και να προφητεύουν. Έτσι η Brigid είναι και θεά της ποίησης, της έμπνευσης γενικότερα αλλά και της προφητείας.

Έτσι όλοι οι "τομείς" επίρροιας της θεάς συνδέονται μέσω του βασικού της συμβόλου που είναι η φωτιά. Αν προσέξετε θα δείτε ότι η Brigid επιδρά με τις ιδιότητές της και στους τρεις κόσμους όπως διαμορφώνονται από την σαμάνικη οπτική η οποία είναι έντονη στον κέλτικο πολιτισμό.

  • Στον μέσο κόσμο (που είναι η ονειρική διάσταση του δικού μας) επιδρά μέσω της ιδιότητας του σιδηρουργού που σφυρηλατεί την προσωπικότητα.

  • Στον κάτω κόσμο (που είναι ο κόσμος των νεκρών, του υποσυνειδήτου) μέσω της βαθιάς θεραπείας που χρειαζόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και τέλος

  • Στον πάνω κόσμο (που είναι ο κόσμος των θεών, του πνεύματος) μέσω της έμπνευσης.

Imbolc's Sabbat is dedicated to the goddess Brigid. Brigid / Brighid / Bridged is an Irish deity member of the Tuatha Dé Danann who is considered by Irish mythology to have arrived in Ireland by flying ships and displaced an earlier evil race, the Fomorians.

Brigid is considered a goddess of healing, poetry and blacksmithing. I have always wondered how all of these things relate to each other. I could not understand why they had given so many extravagant attributes to this goddess! But things clear up when you consider Brigid's symbol of fire.

In the profession of blacksmith, fire plays the key role. It is through this that the iron softens so the blacksmith can forge it and give it the shape he wants. Thus this profession was considered magic from ancient times because fire transforms. So Brigid's connection to this profession indicates that the goddess through the flame has the power to transform our character. In the fire, we burn our personality and, like iron, we slowly and carefully forge it with decisive "blows" to obtain the shape we want, the shape of our soul. So Brigid is the goddess of transformation.


Fire also plays a key role in healing. With fire, man was able to cook and therefore eat better and more properly, and with fire we make healing cures from antiquity. Its heat allows the materials to mix. Thus the goddess through the fire is the goddess of healing.

Lastly, this fire is the fire of the Spirit that inspires every person when they hear their soul. This inspiration (Awen in Celtic from the Indo-European root -uel meaning "to blow") comes from the Spirit world and makes people creative, artistic and able to make prophesies. So Brigid is a goddess of poetry, inspiration and prophecy.

Thus all the "domains" of divine influence are linked through its basic symbol which is fire. If you look, you will see that Brigid has its properties in all three worlds shaped by the shamanic vision that is so intense in Celtic culture.

  • The middle world (which is the dreaming aspect of ours) is influenced by the blacksmith who forges the personality.

  • The Lower World (which is the world of the dead, the Underworld beneath the Earth) through the profound healing we need at these levels and the fact that the healing in our lives comes from this Lower World and finally

  • The Upper World (which is the world of the gods, the angels, the spirit) through inspiration.

48 προβολές0 σχόλια
Πανδώρα

Η Πανδώρα έχει σαν σκοπό μέσα από τις υπηρεσίες της Αστρολογίας, της Kabbalah και του Angelic Reiki™ να βοηθήσει τον καθένα να έρθει σε επαφή με την Ψυχή του και να εκδηλώσει στον κόσμο τη μοναδική αποστολή του.​​
 

Στοιχεια επικοινωνίας

Email : pandorastrology@gmail.com

Τηλ:  6949817622

Ακολουθήστε μας!

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα σεμινάρια και τις δράσεις μας μέσω email!

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com